Tarło troci wędrownej 2015

Kamagra w Polsce
Życzenia
2015-12-20
Rzeka Brodziec NO LIFE
2015-12-23

Tarło troci wędrownej 2015

Poniżej zamieszczamy ciekawsze filmy, które udało się nagrać podczas pilnowania tarlisk na rzece Lubieszowej.

Przed nowym rokiem

przedstawimy inwentaryzację gniazd tarłowych na tej rzece, czyli efekt ochrony permanentnej dzięki której kłusownicy mieli duże trudności z nielegalnym pozyskaniem ryb.

Udostępnij na: