czerwiec

2017-06-18

Dorzecze Regi – siedliska przyrodnicze 3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników”.

Pod nazwą siedliska przyrodniczego 3260 kryje się grupa roślin, krasnorostów które często widzimy nad rzekami w Dorzeczu Regi. Są nimi: – Rzęśl (Callitriche L), – Potocznik […]
2017-06-09

Odcinkowa renaturyzacja koryta rzeki Gardominki

W maju br. w ramach inicjatywy Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi wspierającej projekt Life+ zostało zrealizowane zadanie mające na celu zwieszenie bioróżnorodności koryta rzeki Gardominki. Działanie polegało […]