Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi w czynie społecznym 2017r.

Kamagra w Polsce
Zebranie sprawozdawcze TMRR
2017-04-05
Sadzenie olszy czarnej TMRR
2017-04-09

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi w czynie społecznym 2017r.

Zwiększenie różnorodności biologicznej cieku przez urozmaicenie struktury dna, wywołanie zaburzonego przepływu-zwiększenie retencji korytowej. Wszystko, po to żeby narybek miał więcej kryjówek i jedzenia… lepsze natlenienie wody w warunku przepływu turbulentnego.

Udostępnij na: