Ochrona rzeki

Na obszarze objętym działaniami TMRR bardzo duży problem stanowi kłusownictwo. Najszlachetniejsze spośród rodzimych ryb są niedoceniane i bezlitośnie zabijane przez lokalną ludność dla celów konsumpcyjnych i handlowych. Kłusowniczy proceder powoduje dewastację przyrodniczą i wyniszcza zasoby ichtiofauny, przyczyniając się do wyginięcia cennych gatunków ryb. Kłusownictwo to problem mocno zagrażający ochronie rozmnażających się ryb – obecnie większość tarlaków ryb łososiowatych pada łupem kłusowników przed odbyciem tarła.
TMRR od lat prowadzi działania na rzecz walki z kłusownictwem. Wielu członków Towarzystwa jest równocześnie członkami Społecznej Straży Rybackiej.

Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest działanie w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Jest to organizacja społeczna zajmująca się ochroną wód śródlądowych i ich zasobów.
W 2012 r. Społeczna Straż Rybacka w Łobzie z dobrym skutkiem rozpoczęła walkę z kłusownikami przy pomocy foto pułapek i kamer leśnych zakupionych przez TMRR.