Jesteśmy OPP

TMRR posiada status organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli podoba się Państwu to, co robimy, i tak jak nam leży Państwu na sercu dobro rzeki i naszego regionu, podarujcie nam 1% swojego podatku!

KRS 0000255615

Przekazanie 1% podatku oznacza, że Urząd Skarbowy przekazuje go fundacji a 99% podatku przekazuje do budżetu. W żaden sposób nie zwiększa to Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejsza kwoty ewentualnego zwrotu podatku. 1% podatku przekazywany jest do organizacji pożytku publicznego zamiast do budżetu.

Kto może oddać jeden procent podatku?

Z formalnego punktu widzenia 1 procent może oddać każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik objęty liniową, 19-procentową stawką podatku, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Jednego procenta nie może przekazać podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej.

Kiedy przekazujemy 1 procent?

Jeden procent naszego podatku może być przekazany dla wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego tylko wtedy gdy rozliczymy się w terminie. Termin na rozliczenie roczne trwa od 1 stycznia do 30 kwietnia. Inaczej jest w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu wtedy termin jest krótszy – od 1 do 31 stycznia.

Czego potrzebujemy aby oddać 1 procent?

oraz kwota nie większa niż jeden procent należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)

Jak przekazać 1 procent?

Wypełniając zeznanie roczne potrzebujemy informacji o numerze KRS organizacji, której chcemy przekazać 1%. Gdy mamy taką informacje przekazanie 1 procenta jest już proste.
W sekcji H formularza wpisujemy kolejno informacje: w polu 124. numer KRS organizacji pożytku publicznego której chcemy przekazać jeden procent pożytku publicznego. W polu 125. kwotę wyliczoną, nie większą niż 1 procent naszego podatku.

To bardzo łatwe. Warto przekazać swój 1% podatku na bliski nam cel.