O rzece

W przewodnikach turystycznych (np. PTTK) szlak Regi przedstawiany jest jako jeden z ładniejszych szlaków kajakowych Polski i stanowi dużą wartość pod względem krajoznawczo-przyrodniczym.
Jest czwartą pod względem długości (po Wiśle, Odrze i Pasłęce) rzeką w Polsce, spośród tych, które uchodzą bezpośrednio do Morza Bałtyckiego.
Rega jest jedną z największych rzek przymorza i drugą rzeką woj. zachodniopomorskiego pod względem przepływów.

Więcej o Redze w Wikipedii