Ichtiofauna

Krótki opis ichtiofauny rzeki Regi

Poniżej klikając na zdjęcie ryby można dowiedzieć się więcej.

Troć wędrowna - Salmo trutta trutta

Troć wędrowna – Salmo trutta trutta

Pstrąg tęczowy - Salmo gairdneri

Pstrąg tęczowy – Salmo gairdneri

Łosoś - Salmo Salar

Łosoś – Salmo Salar

Lipień - Thymallus thymallus

Lipień – Thymallus thymallus

Kleń - Leuciscus cephalus

Kleń – Leuciscus cephalus

Jelec - Leuciscus leuciscus

Jelec – Leuciscus leuciscus

Jaź - Leuciscus idus

Jaź – Leuciscus idus

Pstrąg potokowy - Salmo trutta fario

Pstrąg potokowy – Salmo trutta fario