Pstrąg tęczowy

Pstrąg tęczowy - Salmo gairdneri

Pstrąg tęczowy – Salmo gairdneri

 

Morfologia

Ciało bocznie ścieśnione, stosunkowo wysokie. Jama gębowa duża, silnie uzębiona. Tylny brzeg kości szczękowych sięga poza tylną krawędź oka. Ogon umiarkowanie wcięty, u starszych osobników raczej prosty. W stosunku do całkowitej długości wysokość ciała wynosi 23,3%, długość głowy 20,6%, szerokość ciała 10%, średnica oka 4% (Kalał 1972).

Ubarwienie

Zmienne, w zależności od środowiska, wielkości i płci. Przeciętnie grzbiet szaroniebieski z licznymi czarnymi plamkami, występującymi również na płetwach: grzbietowej, ogonowej i tłuszczowej. Wzdłuż linii bocznej biegnie dość szeroka smuga koloru różowo-czerwonego. W okresie tarta u samców nabiera ona szczególnie intensywnego zabarwienia, natomiast u pstrągów przebywających w morzu lub jeziorze, a także u niektórych osobników niedojrzałych płciowo różowa smuga może być prawie niewidoczna. Różnice ubarwienia spowodowały wyróżnianie przez wędkarzy: “tęczaków” (ciemno ubarwione pstrągi ze strumieni), “kamloops” ; (srebrzyste ubarwione pstrągi z jezior) i “steelhead” (duże, srebrzyste ryby wstępujące do rzek z morza lub jeziora); (Scott i Cross-man 1973). U młodych pstrągów występują duże owalne plamy wzdłuż linii bocznej w liczbie 5 do 10, zwane znakami narybkowymi. Wśród pstrągów hodowlanych spotyka się formy barwne: pomarańczowe o czerwonych oczach zwane albino, ciemnopomarańczowe aż do jasnobrązowych zwane palomino. duże nieregularne plamy ciemne lub jasne na kontrastowym tle zwane apaluza, stalowoniebieskie, jasnoniebieskie, białe. Dwie ostatnie formy nie osiągają dojrzałości płciowej i charakteryzują się wolnym tempem wzrostu.

Pokarm

Małe zwierzęta bezkręgowe, w wieku starszym również ryby.

Wzrost

Wzrost pstrągów tęczowych podlega znacznym wahaniom. Różnice we wzroście wynikają przeważnie ze zróżnicowania warunków środowiska, z tym że istotną rolę odgrywają: temperatura, przestrzeń, warunki fizykochemiczne i zasobność pokarmowa, a w odniesieniu do ryb hodowlanych – stopień zaawansowania technologii oraz postęp selekcyjny. W warunkach naturalnych pstrągi tęczowe rosną wyraźnie szybciej w morzu czy jeziorach niż w rzekach. Największy ze złowionych pstrągów ważył 23,7 kg i pochodził z jeziora Jewel Lakę (Kolumbia Brytyjska), a dotychczasowy wędkarski rekord świata ustanowiono pstrągiem ważącym 16,8 kg, pochodzącym z jeziora Pend Oreille w Idaho (Scott i Crossman 1973).

Leave a Comment