O Nas

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RZEKI REGI

Adres siedziby: 73 – 150 Łobez, ul. Waryńskiego 10/1
Krajowy Rejestr Sądowy 0000255615
Regon 320204344
NIP 253-025-86-58

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Goleniowie O/Łobez
Nr 57 9375 1038 2601 3723 2000 0010

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi z siedzibą w Łobzie powstało z inicjatywy grona wędkarzy, miłośników ekologii i ochrony przyrody w celu opieki nad przepływającą przez nasze miasto, gminę i powiat rzeką Regą oraz jej dorzeczem.