1 Procent

plakat

 

Jak przekazać 1% podatku

na rzecz Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi

Jak już informowaliśmy, Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi decyzją Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, z dniem 31 sierpnia 2009r. wpisane zostało na listą organizacji pożytku publicznego.Jedną z doniosłych konsekwencji tego faktu, jest możliwość przekazania na Naszą organizacje 1 % podatku za rok 2009r.Chciałbym poniżej przedstawić jak można to zrobić i jakich warunków należy dopełnić, aby Nasz Urząd Skarbowy wpłacił te pieniążki na konto towarzystwa.

Kto może przekazać 1% podatku ?

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcą.

Jak należy to zrobić ?

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi, należy wypełnić odpowiednią rubryką w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, które zatytułowane są:

Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP, wpisujemy nazwą i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RZEKI REGI, a więc:

Nazwa: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RZEKI REGI

Numer KRS: 0000255615

Wpisujemy także kwotą, czyli 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniądzy z 1% przez organizacją pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 , PIT-28, poz. 308 – 310 , PIT-36, poz. 108 , 110 , PIT-36L, poz. 127 , 129 , PIT-37, poz. 61 , 63 , PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodą na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodą podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubryką (poz. 134 , PIT-28, poz. 310 , PIT-36, poz. 110 , PIT-36L, poz. 129 , PIT-37, poz. 63 , PIT-38).

Oczywiście aby 1% naszego podatku wpłynął na konto TMRR, musimy najpierw zapłacić całą należną kwotą podatku na konto właściwego Urządu Skarbowego.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto TMRR przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Leave a Comment