Struga

2016-02-02

Inwentaryzacja tarliska – Lubieszowska Struga tarło 2015

Inwentaryzacja tarlisk polegająca na liczeniu ilości gniazd tarłowych daje obraz ile ryb odbywa naturalne tarło. Co roku do Lubieszowskiej Strugi wchodzą setki troci wędrownych pozostawiające po […]