Inwentaryzacja tarliska – Lubieszowska Struga tarło 2015

by Rafał Lenarczyk

Inwentaryzacja tarlisk polegająca na liczeniu ilości gniazd tarłowych daje obraz ile ryb odbywa naturalne tarło. Co roku do Lubieszowskiej Strugi wchodzą setki troci wędrownych pozostawiające po sobie zapłodnioną ikrę, która aktualnie inkubuje się w gniazdach tarłowych. Inkubacja trwa zwykle do marca w zależności od temperatury wody. Tarło na Lubieszowskiej Strudze w roku 2015 było jednym z burzliwszych i trwało dość krótko, bo niespełna 3 tygodnie. Ryby pozostawiły po sobie 98 gniazd tarłowych o wymiarach od 0,4m Ø do 250/150 m nasypów żwiru w poprzek koryta cieku. Wielkość ryb biorących udział w tarle wahała się w przedziale 45 – 80 cm długości. Oczywiście te największe były pojedyncze… Niestety jak co roku na tarliskach obserwowano ryby chore na pleśniawkę, szacunkowo można określić że do 30% ryb mogło paść w wyniku choroby. Dla laika niewyobrażalnym jest w jaki sposób i jakim nakładem sił ryby te kształtują swoje środowisko. Ich determinacja jest zrozumiała w końcu chodzi o potomstwo i zachowanie gatunku. “Wyprodukowany” w ten sposób narybek jest pełnowartościowy ponieważ dorasta w naturalnej rzece, gdzie istnieje drapieżnictwo likwidujące słabe genetycznie osobniki.

 

[su_custom_gallery source=”media: 1601,1602″ limit=”100″ link=”lightbox” target=”blank” width=”300″ height=”200″ title=”never”]

Okazałe gniazda tarłowe troci wędrownej

 

Okres rozrodu troci wędrownej skłania TMRR do organizacji na tej rzece ochrony ryb w newralgicznym okresie polegającej na ochronie permanentnej.Dzięki obecności nad wodą strażników i członków  TMRR praktycznie 24h/d  w okresie szczytu tarła udaremniono kilka prób kłusownictwa odstraszając obserwatorów o niecnych zamiarach. Co istotne coraz liczniej nad tarlisko przybywają wędkarze z rodzinami pokazać swoim bliskim ten niesamowity spektakl przyrody. Zachęcamy do odwiedzin tego miejsca jesienią tego roku, zapewne będzie na co popatrzeć. Nieuczciwym przypominamy o sprzęcie monitorującym zachowania nad wodą, kłusownictwo nie jest trendy teraz to obciach, przejaw krótkowzroczności za co grożą poważne kary.

Całość inwentaryzacji składa się z:

– ogólnie dostępnego w/w opisu,  

– zestawienia tabelarycznego gniazd tarłowych,

– ryciny z zaznaczona lokalizacją gniazd,

– dokumentacji fotograficznej.

Szczegółowe dane tabelaryczne, rycina i dok. fotograficzna mogą być udostępnione dla zainteresowanych organizacji ekologicznych, Okręgu PZW w Szczecinie . Publikowanie tak szczegółowej inwentaryzacji publicznie jest ryzykowne ponieważ nie tylko wędkarze i ekolodzy zaglądają na naszą stronie….

You may also like

Leave a Comment