Federacja Zielonych Gaja na Reskiej Troci 2018 Prezentacje

by Rafał Lenarczyk

Coastal Angling Tourism – a development Chance for South Baltic Region (CATCH).

 

Turystyka wędkarska stanowi unikalną szansę rozwoju dla regionu południowego Bałtyku, nawet poza sezonem wypoczynkowym. Jest to nowy, obiecujący względem rozwoju trend turystyki przybrzeżnej.

Dla słabiej rozwiniętych regionów nadmorskich ten nowy trend może mieć wielkie znaczenie dla rozwoju regionalnego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Jednak na chwilę obecną turystyka wędkarska stanowi wciąż nieodkrytą szansę gospodarczą.
W obszarze południowego Bałtyku rynek ten można traktować jako niszowy, oparty wyłącznie na lokalnych inicjatywach i komunikacji pomiędzy samymi wędkarzami.

Celem projektu CATCH jest promocja wędkarstwa rekreacyjnego poprzez lepsze informowanie wędkarzy nt. możliwości zrównoważonych połowów w danym regionie, otaczającego ich środowiska, ekologii, infrastruktury turystycznej i wędkarskiej. Jednocześnie projekt ma na celu wzrost  świadomości ekologicznej wędkarzy oraz osób prowadzących lokalną działalność turystyczną, skierowaną dla wędkarzy przybywający nad morze zarówno z okolicy jak i z głębi kraju (hotele, pensjonaty, agroturystyka, wycieczki, wyprawy wędkarskie), a także osób związanych z branżą wędkarską (wynajem łodzi, sprzedaż produktów i akcesoriów wędkarskich).

Projekt CATCH chce bazować na ścisłej współpracy między biurami turystycznymi, punktami noclegowymi, gminami, stowarzyszeniami wędkarskimi, turystycznymi i organizacjami zawodowych rybaków.

Zadaniem CATCH jest rozwój i promocja zrównoważonej turystyki wędkarskiej wśród wędkarzy i społeczności lokalnej, dostarczanie efektywnych narzędzi dla regionalnej branży turystycznej oraz  połączyć wszystkich tych elementów za pomocą innowacyjnej platformy informatycznej.

Zgodnie z założeniem projektu, nowo powstała platforma ma dostarczyć niezbędnych informacji dla turystów i mieszkańców danego regionu do planowania wyjazdu wędkarskiego, rezerwacji noclegów i promocji obszarów przybrzeżnych wraz z okolicą. Ponadto, platforma będzie miało zasadnicze znaczenie dla wymiany wiedzy i najlepszych praktyk wędkarskich, jak również dla rozwoju idei zrównoważonego wędkarstwa w regionie Południowego Bałtyku.

Dnia 1.08.2016 Federacja Zielonych GAJA rozpoczęła realizację działań w wyżej opisanego projektu. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, przy współpracy z organizacjami partnerskimi z Niemiec, Litwy oraz Danii.

 

Podmiotem wiodącym w projekcie jest Uniwersytet w Rostoku /Niemcy.

 

Pozostali partnerzy projektu:

Unia Ochrony Wybrzeża – EUCC / Niemcy

Centrum Kultury i Turystki „Agila” / Litwa

Uniwersytet w Kłajpedzie / Litwa

Gmina Vordingborg / Dania

Federacja Zielonych GAJA / Polska

 

W ramach działań przewidziano warsztaty i spotkania dla wędkarzy oraz przedstawicieli branży wędkarskiej i turystycznej. W wyniku realizacji projektu wydane zostaną publikacje tematyczne oraz artykuły edukacyjne. Projekt zakłada utworzenie modelowego systemu certyfikowania podmiotów oferujących szeroki wachlarz zintegrowanych rozwiązań z zakresu zrównoważonej turystyki wędkarskiej na wybrzeżu południowego Bałtyku.

Poniżej przedstawiamy dwie prezentacje

Prezentacja pierwsza

[su_document url=”http://tmrr.pl/wp-content/uploads/2018/02/FZ-GAJA-założenia-projektu-CATCH-styczeń-2018.pdf” height=”1600″]Pobierz[/su_document]

Prezentacja druga

[su_document url=”http://tmrr.pl/wp-content/uploads/2018/02/prezentacja-case-study-pl.pdf” height=”1600″]Pobierz[/su_document]

You may also like

Leave a Comment