Zebranie Sprawozdawczo wyborcze 22.08.2021r W miejscowości Grąd.

by Rafał Lenarczyk
Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo – wyborczego Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi Grąd dn. 22.08.2021r.

W dniu 22.08.2021 odbyło się zebranie sprawozdawczo -wyborcze Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi. Na zebraniu stawiło się trzydziestu członków. Zebranie przeprowadzono w drugim terminie z uwagi na brak kworum.

 1. Przedstawienie porządku obrad – Andrzej Laszuk
 2. Porządek obrad przyjęty jednogłośnie.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza. Jako przewodniczącego wybrano Andrzeja Laszuka a jako sekretarza Krzysztofa Weinara
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawione przez Andrzeja Laszuka
 5. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawione przez Jana Bisikiewicza.
 6. Przedstawienie sprawozdanie finansowego przez Roberta Horaka
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie za przyjęciem sprawozdań (jednogłośnie)
 9. Wniosek o udzielenie absolutorium złożony przez prezesa Andrzeja Laszuka
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium (26- za, 4 – wstrzymało się od głosu)
 11. Podziękowania i dyplomy.
 12. Wybór komisji skrutacyjnej: Członkami zostali, Mirosława Tadeja, Krzysztof Tadeja, Andrzej Wołkowski
 13. Wybór komisji uchwał i wniosków: Joanna Porwich, Kamila Korzeniewska
 14. Wybory na przewodniczącego zarządu TMRR wygrywa Zbigniew Zieliński.
 15. Wybory na pozostałych członków zarządu: kandydatury: Krzysztof Liszka (29 głosów), Krzysztof Weinar (29 głosów), Maciej Bielicki (28 głosów), Grzegorz Drążkowiak (29 głosów), Robert Giza (26 głosów), Robert Horak (21 głosów)
 16. Wybory do komisji rewizyjnej: Arkadiusz Pasternak (29 głosów), Andrzej Laszuk (29 głosów), Piotr Haba (29 głosów)
 17. Wybory do sądu koleżeńskiego: Jan Bisikiewicz (29 głosów), Sławomir Żurek (28 głosów), Robert Korzeniewski (29 głosów), Roman Jóżewczyk (26 głosów)
 18. Przedstawienie składu zarządu (Komisja Skrutacyjna)

Przewodniczecy: Zbigniew Zieliński

Zastępca: Krzysztof Liszka

Sekretarz: Grzegorz Drążkowiak

Skarbnik: Maciej Bielicki

Członek Zarzadu: Krzysztof Weinar

 

Komisja Rewizyjna:

Arkadiusz Pasternak: przewodniczący, Andrzej Laszuk, Piort Haba

 

Sąd koleżeński: Jan Bisikiewicz – przewodniczący, Sławomir Żurek, Robert Korzeniewski.

 1. Wolne Wnioski (zgodnie z protokołem komisji uchwał i wniosków)
 • Odbudowa populacji pstrąga potokowego i lipienia: sprawdzenie biologii i morfologii rzeki, określenie bazy pokarmowej, badanie pH wody, zarybiabie
 • Kontynuacja zawodów Reska Troć w 2022 roku
 • Kontynuacja nasadzania drzew wydłuż brzegów rzeki
 • Kontynuacja wieszania budek lęgowych
 • Praca z młodzieżą
 • Wsparcie zawodów osób niepełnosprawnych
 • Kontynuacja sprzątania rzeki
 • Budowa tarlisk
 • Tworzenie naturalnych przedproży i stref buforowych
 • Zarybianie jednym gatunkiem określonego odcinka rzeki
 • Współpraca z PZW pod kątem zarybiania
 • Pomoc w zarybianiu jeziora w Kiełpinie
 • Kontynuacja zawodów cyklu Grand Prix
 1. Głosowanie za przyjęciem wniosków (jednogłośnie przyjęte)
 2. Zakończenie zebrania.

 

Sekretarz zebrania
Krzysztof Weinar

 

UCHWAŁA NR 1/2021/WZ

Walne Zgromadzenie uchwaliło ustawę dotyczącą przyjęcia sprawozdań Zarządu TMRR oraz udzielenia Zarządowi TMRR absolutorium.

1. Sprawozdanie z działalności TMRR.
2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2020.
3. Udzielenie absolutorium.

UCHWAŁA NR 2/2021/WZ

Dotycząca składu Zarządu.

Przewodniczecy: Zbigniew Zieliński
Zastępca: Krzysztof Liszka
Sekretarz: Grzegorz Drążkowiak
Skarbnik: Maciej Bielicki
Członek Zarzadu: Krzysztof Weinar

UCHWAŁA NR 3/2021/WZ

Dotycząca składu Komisji Rewizyjnej
Arkadiusz Pasternak – przewodniczący,
Andrzej Laszuk – członek
Piort Haba – członek

UCHWAŁA NR 4/2021/WZ

Dotycząca składu Sadu Koleżeńskiego

Jan Bisikiewicz – przewodniczący,
Sławomir Żurek – członek
Robert Korzeniewski – członek

UCHWAŁA NR 5/2016/WZ

Dotycząca zatwierdzenia wniosków z WALNEGO ZGROMADZENIA członków TMRR.
• Odbudowa populacji pstrąga potokowego i lipienia: sprawdzenie biologii i morfologii rzeki, określenie bazy pokarmowej, badanie pH wody, zarybianie
• Kontynuacja zawodów Reska Troć w 2022 roku
• Kontynuacja nasadzania drzew wydłuż brzegów rzeki
• Kontynuacja wieszania budek lęgowych
• Praca z młodzieżą
• Wsparcie zawodów osób niepełnosprawnych
• Kontynuacja sprzątania rzeki
• Budowa tarlisk
• Tworzenie naturalnych przedproży i stref buforowych
• Zarybianie jednym gatunkiem określonego odcinka rzeki
• Współpraca z PZW pod kątem zarybiania
• Pomoc w zarybianiu jeziora w Kiełpinie
• Kontynuacja zawodów cyklu Grand Prix

 

You may also like