Projekt wspólnie z Gminą Łobez

by Rafał Lenarczyk

Z przyjemnością informujemy, że nasze Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 do realizacji projektu pn. „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Łobez poprzez zakup telebimu oraz opracowanie 2 filmów promocyjnych”. Projekt jest realizowany w ramach konkursu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” w Łobzie.
W ramach projektu zakupiono telebim o rozmiarach 1,92 x 3,20 m, który dzięki uprzejmości Burmistrza Łobza Piotra Ćwikły zawieszono na eksponowanym miejscu w Łobzie, tj. na ścianie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Niepodległości 13. Zlecono także wykonanie dwóch 15 – to minutowych filmów opatrzonych logo TMRR, a prezentujących walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne gminy Łobez.
Mamy nadzieję, że prezentacja filmów na telebimie przyczyni się do promocji walorów zarówno rzeki Regi, jak i gminy Łobez lezącej w dorzeczu Regi oraz poprawy jakości środowiska naturalnego dorzecza.
Całkowita wartość projektu – 49 100,00 zł
Wartość dofinansowania z PROW – 44 190,00 zł

You may also like