Zebranie członków TMRR

by Robert Giza

30 kwietnia w sali klubu garnizonowego w Świdwinie odbyło się zebranie sprawozdawcze a także wyborcze uzupełniające w naszym stowarzyszeniu . Na zebranie stawiło się kilkudziesięciu członków . W trakcie zebrania Prezes TMRR – Andrzej Laszuk przedstawił sprawozdanie z działalności TMRR w roku 2016 , skarbnik Robert Horak przedstawił nasze finanse zaś komisja rewizyjna przedstawiła protokół z kontroli oraz sąd koleżeński przedstawił sprawozdanie. Po tych wszystkich informacjach odbyły sie wybory uzupełniające do władz naszego stowarzyszenia . I tak w miejsce członka zarządu – Pawła Kowalskiego , który złożył rezygnację z tej funkcji wybraliśmy Leszka Dmiterczuka z Gryfic . W miejsce Romana Józefczyka , który był członkiem komisji rewizyjnej wybraliśmy Łukasza Iwanickiego z Gryfic i, zaś Mariana Dudziaka w sądzie koleżeńskim zastąpił  Wiesław Zemlik także z Gryfic . Po wyborach były dyskusje i wolne wnioski , które zarząd będzie wykonywał w trakcie roku 2017. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na zebranie i zachęcam do czynnego uczestnictwa w życiu naszego stowarzyszenia.  Z poważaniem Andrzej Laszuk.

 

You may also like

Leave a Comment