Urządzanie tarlisk ryb łososiowatych 2017

by Robert Giza

Naturalny rozród ryb łososiowatych zależy od jakości środowiska. W szczególności dotyczy to parametrów morfologicznych koryt cieków naturalnych, które decydują o występowaniu miejsc z dnem mineralnym o odpowiedniej granulacji żwiru w który składana jest ikra. Miejsca te powstają w wyniku naturalnej naprzemiennej sekwencji przepływu wody tzw. bystrze – ploso. Większość dopływów rzeki Regi zostało uregulowanych w IXX i XX wieku – pozbawiono je meandrowania, co spowodowało ich skrócenie oraz zanik dynamiki przepływów.
Mając na uwadze potrzebę przywracania miejsc tarłowych ryb łososiowatych tj. pstrąga potokowego, troci wędrownej oraz łososia w ciekach dorzecza Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi we współpracy z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie kontynuuje działania polegające na urządzeniu tarlisk w dopływach Regi.

Efektem tego przedsięwzięcia, które mamy nadzieje będzie realizowane cyklicznie co roku jest powstanie nowych powierzchni tarłowych umożliwiających naturalny rozród ryb. Urządzenie tarlisk polegające na ułożeniu na dnie rzeki w odpowiedni sposób żwiru i kamieni polnych daje szanse na większą ilość narybku pochodzącego z naturalnego tarła. Narybku zdrowego poddanego selekcji naturalnej przystosowanego do warunków środowiskowych Dorzecza Regi.
Serdeczne podziękowania dla uczestników akcji urządzania tarlisk.

You may also like

Leave a Comment