Integracja podczas wycieczek plenerowo-edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej „Oko w oko z trocią wędrowną”

by Robert Giza

 

Na wykonanej przez Miłośników Regi ścieżce edukacyjnej w dniach 06-07.11.2017r. odbyły się cztery wycieczki dedykowane młodzieży licealnej podczas których odbyły się lekcje biologii omawiające walory środowiskowe Dorzecza Regi – Obszaru Natura 2000, szkodliwość kłusownictwa rybackiego, jakość środowiska w którym żyją ryby łososiowate oraz ich cykl rozrodczy. Bardzo istotne było to, że młodzież miała okazję oglądać naturalny rozród troci wędrownej „na żywo”. Na zakończenie każdej wycieczki Miłośnicy Regi zaprosili gości na ognisko i ciepły poczęstunek na terenie hubertówki w Raduniu. Liczba uczestników wycieczek nieznacznie przekroczyła liczbę 100 osób.

https://www.youtube.com/watch?v=fsmaOzn0aL4

 

Liczymy na to, że zdobyta wiedza podparta obserwacjami zapadnie młodzieży w pamięć, oraz obudzi chęć oglądania tego spektaklu przyrodniczego w przyszłości. Zachęcamy do odwiedzin ścieżki w najbliższym czasie ponieważ tarło troci właśnie się rozpoczęło i będzie trwało przynajmniej dwa tygodnie. Ścieżka jest ogólnodostępna tak wiec zachęcamy do jesiennego spaceru w pełnym kolorowych liści lesie z szumiącym strumieniem obok.

Miejsce to powstało w ramach działań grupy nieformalnej przy Towarzystwie Miłośników Rzeki Regi, które uzyskało dofinansowanie z wojewódzkiego Programu Społecznik. Przedsięwzięcie uzyskało finalny kształt dzięki wsparciu partnerów którymi są Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice Pan Paweł Gzyl oraz Dyrektor PKS Gryfice Pan Zygmunt Dziewguć. Partnerzy przedsięwzięcia odwiedzili osobiście ścieżkę edukacyjną w dniu 08.11.2017 r. za co serdecznie dziękujemy.

 

  Podziękowania należą się również gospodarzom hubertówki w Raduniu tj. Kołu Łowieckiemu „Rega” za jej użyczenie na czas ognisk. Dziękujemy raz jeszcze tym którzy wspierali tą inicjatywę i przyczynili się do powstania o ile nam wiadomo pierwszej tego typu ścieżki edukacyjnej w Powiecie Gryfickim.
Dziękujemy również Dyrekcji LO Chrobry za zrozumienie i wspieranie działań mających na celu zwiększanie wiedzy młodzieży dot. lokalnego środowiska naturalnego i jego wartości. Klasy 1A, 1D, 1E i 2D biorące udział w wycieczkach z pewnością będą mile wspominać edukacje plenerową.

Opowiadał – Andrzej Laszuk Przewodniczący TMRR

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki funduszom samorządu województwa zachodniopomorskiego z programu Społecznik”

You may also like

Leave a Comment