„Czysta rzeka Rega Skarbem Powiatu Gryfickiego” Etap III miasto Trzebiatów [Fotorelacja]

by Rafał Lenarczyk

W ramach cyklu sprzątań rzeki Regi w sobotę dnia 12 maja odbyła się akcja pn. „Czysta rzeka Rega Skarbem Powiatu Gryfickiego” której organizatorem było Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi. Tym razem sprzątano rzekę Regę od tzw. śluzy powyżej Trzebiatowa do Nowielic.
Do Miłośników Regi dołączyli mieszkańcy domu dla dziecka w Gryficach oraz zaprzyjaźnieni wędkarze z Koła Wędkarskiego WIARUS z Trzebiatowa. Pogoda dopisała i w ciągu kilku godzin udało się zebrać około 3 metrów sześciennych odpadów, które zebrane zostały selektywnie z podziałem na szkło, tworzywa sztuczne oraz pozostałe zmieszane. W akcji uczestniczyło ok 60 osób. Poza typowymi odpadami opakowaniowymi znaleziono nawet tapczan. Trzeba przyznać, że z dotychczas sprzątanych odcinków rzeki Regi ten był najmniej zaśmiecony. Sprzątanie zakończyło się biesiadą przy ognisku nad Regą koło wiaty w Nowielicach, którą Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi zbudowało w ramach akcji społecznik.Serdeczne podziękowania za wsparcie inicjatywy dla Starostwa Powiatowego w Gryficach, gminie Trzebiatów i ZDGiGK za wyposażenie uczestników w rękawiczki i worki, a także za kiełbasę, którą mogli się posilić w czasie biesiady. Dziękujemy również Panu Zygmuntowi Dziewguciowi za udostępnienie autokaru oraz Panu Markowi Gołuchowskiemu za pyszną grochówkę.

Liczymy na to, że nasze akcje ukazały problem zanieczyszczenia odpadami brzegów i rzeki Regi, co powinno skłonić mieszkańców Powiatu do zmiany zachowań – miejsce odpadów jest w koszu na śmieci a nie w rzece.

 

Poniżej fotorelacja

You may also like