Program Społecznik 2019 „Rozśpiewana Rega”

by Rafał Lenarczyk

W dniu 14 września Towarzystwo Miłośników rzeki Regi zrealizowało kolejny projekt z programu Społecznik 2019r. Projekt nazywa się „Rozśpiewana Rega” i polegał na zwiększeniu ilości miejsc lęgowych dla ptaków. Powieszono 34 szt. budek lęgowych w pobliżu koryta rzeki Regi i Lubieszowskiej Strugi. Budki zostały oznaczone logiem KARR (Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego) oraz podpisane na pamiątkę przez uczestniczące w wydarzeniu dzieci z gryfickiego Domu dla dzieci i Stowarzyszenia Avatar. Dopisała nam piękna pogoda oraz wspaniałe okoliczności przyrody naszego Obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi. Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko z poczęstunkiem na terenie hubertówki w Raduniu, za której udostępnienie dziękujemy kołu łowieckiemu Rega.

You may also like