Okiem drona miejsca kłusownictwa troci wędrownej

by Grzegorz Drążkowiak

W dniu 8 grudnia członkowie TMRR zorganizowali z użyciem drona użyczonego od Starostwa Powiatowego w Gryficach patrol terenów w których występuje kłusownictwo rybackie. Kontrolą zostały objęte najbardziej newralgiczne miejsca w powiecie gryfickim. W tym dniu nad wodą napotkano jedynie liczne ścieżki wskazujące na wcześniejszą aktywność. Obserwację  przeprowadzono na:

  • „drenie” Mirosławickiej,
  • młynówce w Trzebiatowie przy pałacu,
  • rzece Mołstowej w okolicy wsi Bielikowo,
  • gryfickim odcinku rzeki Regi.

Kilka miesięcy temu odbyło się spotkanie w zakresie użycia drona do walki z kłusownictwem w powiecie gryfickim. Władze wyraziły zgodę na użycie bezzałogowca, co nastraja optymistycznie na więcej tego typu działań w przyszłości. Dron umożliwi obserwacje i udokumentowanie działań kłusowników zarówno w dzień jak i w nocy, gdyż nowoczesny sprzęt posiada kamerę termowizyjną. Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi od lat wspomaga walkę z kłusownictwem i niejednokrotnie przyczyniło się do zatrzymania kłusowników na terenie Powiatu Gryfickiego jak i Łobeskiego. Użycie nowoczesnej technologii oraz budowana współpraca służb w tym zakresie powinna poważnie ograniczyć ten nielegalny proceder dla dobra regionu. Obecność dobrostanu populacji troci wędrownej i łososia ma istotny wpływ na obecność ruchu turystycznego – turystyki kwalifikowanej jaką jest wędkarstwo.

 

 

You may also like