Edukacja młodzieży w zakresie ochrony ryb wędrownych w dorzeczu Regi

by Rafał Lenarczyk

W ramach realizowanego przez Federacja Zielonych GAJA projektu pt.: Wzmocnienie ochrony dzikiego tarła łososia i troci wędrownej w północno zachodniej Polsce”,  w dniach 7, 14 oraz 21 listopada zorganizowano terenowe wycieczki edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Wycieczki odbyły się przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Rzeki Regi. Na wycieczki zaproszono uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Bolesława Chrobrego, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza oraz Prywatnej Szkoły Zawodowej z Gryfic – a także uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach. Łącznie, w cyklu 6 wycieczek wzięło udział 180 uczniów.

Punktem docelowym wycieczek były miejsca naturalnego rozrodu ryb łososiowatych, a dokładnie jedno z większych tarlisk tych ryb – rzeka Lubieszowska Struga. Podczas spotkań z młodzieżą, omówiono problematykę związaną z:

– biologią, rozrodem oraz wymaganiami środowiskowymi ryb łososiowatych,

– bioróżnorodnością, koniecznością kształtowaniu postaw etycznych w stosunku do przyrody,

– przewagą dzikiego tarła ryb wędrownych nad nieprzemyślanym zarybianiem

– chorobami ryb wędrownych,

– zabudową hydrotechniczną rzek,

– kłusownictwem ryb i jego szkodliwością,

– nowoczesnymi metodami walki z kłusownictwem.

Na zakończenie każdej wycieczki, uczniowie otrzymali pakiety edukacyjne w formie broszur edukacyjnych, ulotek i materiałów promujących projekt. Przy ognisku w leśniczówce Hubertówka (udostępnionej dzięki uprzejmości Koła Łowieckiego „Rega”) przedstawiciele Federacji Zielonych GAJA, Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi oraz młodzież wspólnie podsumowywali swoje spotkanie.

Należy podkreślić, że podejmowanie tego typu działań edukacyjnych jest jedną z najskuteczniejszych dróg do uświadomienia lokalnej społeczności potencjału przyrodniczego jaki istnieje w Dorzeczu Regi. Jego umiejętne wykorzystanie, wraz z poszanowaniem zasobów naturalnych, z pewnością przyniosłoby dużo dobrego lokalnej gospodarce w kontekście animacji turystyki wędkarsko – przyrodniczej. Dotychczasowy braku informacji eskalował akceptację kłusownictwa oraz czarny rynek obracający rybami, cennymi zarówno gospodarczo jak i przyrodniczo, będącymi jednocześnie pod ochroną gatunkową. Edukacja daje świadomość, a świadomość przekłada się na prawidłowe postawy obywatelskie.

Projekt „Wzmocnienie ochrony dzikiego tarła łososia i troci wędrownej w północno zachodniej Polsce” realizowany jest przez Federację Zielonych GAJA, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Baltic Sea Conservation Foundtation (www.baltcf.org). Prowadzone w ramach projektu działania mają na celu wzmocnienie dzikiego tarła ryb łososiowatych oraz ograniczenie kłusownictwa ryb w obszarze dorzecza Iny, Gowienicy, Regi, Parsęty i Wieprzy – najcenniejszych obszarów pod względem występowania i rozrodu ryb łososiowatych, wciąż zagrożonych wyginięciem.

You may also like

Leave a Comment