Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach o charakterze konsultacji społecznych
w związku z realizowanym projektem LIFE+ pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. Konsultacje mają na celu skonfrontowanie wiedzy i doświadczeń wszystkich środowisk związanych z działaniami
w zlewni rzeki Regi. Mają one pomóc nie tylko w uświadamianiu społeczności lokalnych
w kontekście samych walorów przyrodniczych zlewni rzeki Regi, ale mają również na celu podkreślenie problemu, jakim jest kłusownictwo i uświadomieniu tej części społeczeństwa, która może mieć wpływ na walkę z tym zjawiskiem.

Warsztaty odbędą się w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach (Pl. Zwycięstwa 37 Gryfice).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 91 43 05 270 i 94 36 70 923

 

Fot. Beata Otto. Przepławka w Łobzie wykonana w ramach projektu.

Fot. Beata Otto. Przepławka w Łobzie wykonana w ramach projektu.

 

 

Organizatorzy:

1 2 3

 

 

 

 

 

 

Współfinansujący:

 

1a 2a

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment