Walne Zebranie Członków TMRR 14 maja 2016 r.

Wyrok sądu Grzegorza Zielińskiego
2016-04-07
Konsultacje społeczne w związku z realizowanym projektem LIFE+
2016-05-10

Walne Zebranie Członków TMRR 14 maja 2016 r.

UWAGA! WALNE ZEBRANIE TMRR

Dnia 14 maja 2016 roku o godz. 10.00 w Klubie Garnizonowym w Świdwinie odbędzie się Walne Zebranie Członków TMRR o charakterze sprawozdawczym. Prócz sprawozdania Zarządu na zebraniu omówimy tekst jednolity Statutu, sprawy bieżące i ważne dla stowarzyszenia oraz plany naszej działalności na bieżący rok. O zebraniu informował także nasz Skarbnik za pośrednictwem sms. W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam! Andrzej Laszuk