Członkowie Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi pomagali pracownikom Okręgu PZW w Koszalinie

by Robert Giza

Członkowie Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi pomagali pracownikom Okręgu PZW w Koszalinie w zarybieniu Regi i dorzecza narybkiem lipienia . Było tego kilka tysięcy sztuk i wpuszczono w kilka ważniejszych miejsc w rzece Redze dzierżawionej przez Okręg PZW w Koszalinie. Wkrótce kolejne zarybienia . Tak trzymać . Owocna współpraca pomiędzy naszym stowarzyszeniem a PZW w Koszalinie z pewnością przyniesie w przyszłości efekty dla dobra rzeki.   

You may also like

Leave a Comment