Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi w czynie społecznym cześć 2

Sadzenie olszy czarnej TMRR
2017-04-09
Członkowie Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi pomagali pracownikom Okręgu PZW w Koszalinie
2017-04-10

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi w czynie społecznym cześć 2

Zwiększenie różnorodności biologicznej cieku przez urozmaicenie struktury dna, wywołanie zaburzonego przepływu-zwiększenie retencji korytowej. Wszystko, po to żeby narybek miał więcej kryjówek i jedzenia… lepsze natlenienie wody w warunku przepływu turbulentnego