Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi w czynie społecznym cześć 2

by Robert Giza

Zwiększenie różnorodności biologicznej cieku przez urozmaicenie struktury dna, wywołanie zaburzonego przepływu-zwiększenie retencji korytowej. Wszystko, po to żeby narybek miał więcej kryjówek i jedzenia… lepsze natlenienie wody w warunku przepływu turbulentnego

You may also like

Leave a Comment