Drabinka

Przygotowania do sezonu ochronnego troci wędrownej i łososia 2017

by Rafał Lenarczyk

monitoring na EW Rejowice

Na początku lipca br. w uzgodnieniu z użytkownikiem EW Rejowice zainstalowano stały monitoring przepławki wykonanej w ramach projektu finansowanego z instrumentu finansowego Life +”Budowy Niebieskiego korytarza ekologicznego Regi”. Monitoring zabezpieczy przed kłusownikami przepławkę – bystrotok, który umożliwia pokonanie trociom wędrownym oraz łososiom najwyższego piętrzenia w Dorzeczu Regi tj. 7,3 m wysokości. Spadek wody rozłożono na ok. 300m długości wykonując przepławkę w formie niewielkiego naturalnego strumienia, rozpoczynającego się na górnej wodzie przepławką techniczną.

Drabinka

Jest to szczególnie newralgiczne miejsce, które wymaga nadzoru zdalnego 24h/d. Istotną kwestią bezpieczeństwa ryb jest fakt znajdowania się bystrotoku na terenie prywatnym Spółki ENEA Wytwarzanie, która jako partner projektu Life+ nie będzie skłonna  tolerować osób niepożądanych na swoim terenie prywatnym.

EW Rejowice -bystrotok

Sieć monitoringu w Dorzeczu Regi rozwija się, co zniechęca amatorów nielegalnego zarobku na kłusownictwie ryb łososiowatych. Kłusownicy są aktualnie karani dużo surowiej niż w latach poprzednich, co skutecznie zniechęca do tych aktywności po kalkulacji potencjalnych zysków do strat. Chodzi oczywiście o nawiązki na rzecz użytkownika rybackiego. Przypominamy, że 1kg troci wędrownej zwykle wyceniany jest przez użytkownika rybackiego jako strata wartości biologicznej tarlaka na ok. 100-115 zł/kg. Ustawa o rybactwie śródlądowym dopuszcza nawiązkę dla pokrzywdzonego użytkownika rybackiego w wysokości do 20 krotnej wartości skłusowanych ryb. Stąd Sąd Rejonowy może nałożyć na kłusownika ujętego z 1 szt. troci wędrownej o masie 1kg nawiązkę do wysokości 2 000 – 2 300 zł. Aż strach pomyśleć i postawić się w sytuacji ujęcia na gorącym uczynku z kilkunastoma kilogramami troci wędrownej czy łososia będącymi  w okresie ochronnym ze względu na czas rozrodu…

Liczymy na refleksje, rozsądek oraz zmianę zachowań osób nagranych w latach poprzednich na tarliskach. Filmy nie stanowiły dowodów kłusownictwa jednak dają obraz kto i kiedy poruszał się nad wodą.

 

 

Patrol TMRR

You may also like

Leave a Comment