Przegląd przepławek dla ryb w Dorzeczu Regi

by Rafał Lenarczyk

W dniu 04.10.18r. członkowie stowarzyszenia podjęli działanie związane z monitoringiem funkcjonowania przepławek dla ryb tych wybudowanych z projektu Life+, jak i istniejących wcześniej.

Podstawowym działaniem było sprawdzenie ich różności oraz oczyszczenie z naniesionych przez wodę i ludzi zanieczyszczeń. Głównym problemem jest zatykanie się wlotów wody do przepławek na tzw. wodzie górnej. Zmniejsza to znacznie ilość wody powodując zanikanie nurtu wabiącego na wylocie wody z przepławki. Niestety poza siłami przyrody do takich sytuacji dokłada się człowiek. W kilku przypadkach stwierdzono umyślne wstawianie we wlot wody do przepławki dopasowanych desek zmniejszających światło wlotu wody. Dzieje się tak ze względu na obecność na piętrzeniach elektrowni wodnej czy hodowli ryb, które zawłaszczają sobie wodę z przepławki kierując ją na turbinę elektrowni czy na teren hodowli ryb. Odbywa się to nielegalne, gdyż na funkcjonowanie każdej przepławki wydawane jest pozwolenie wodno prawne, które określa ilość wody dla jej sprawnego funkcjonowania. Ma to oparcie i jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju tzn. rozwój gospodarczy nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego ze względu na współzależności rozwoju ekonomicznego społeczeństwa i jakości środowiska.

Po przeglądzie przepławek skierowano pismo wraz z uwagami do ich funkcjonowania do instytucji realizujących projekt Life+ tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Rada Dorzecza Regi w Gryficach.

Liczymy na tegoroczny ciąg tarłowy troci i łososia, który powinien dotrzeć na tarliska w południowej części Dorzecza Regi.

Tekst :Avante

You may also like