Urządzenie tarlisk na rzece Redze – Sława

by Rafał Lenarczyk

W wyniku działań człowieka polegających na przekształceniu koryt cieków naturalnych w koryta przypominające sztuczne kanały ryby łososiowate utraciły swoje tarliska oraz w dużej mierze siedliska, które utrzymałyby ich dobrostan. Niezbędnym działaniem mającym na celu poprawę tego stanu jest częściowe przywrócenie naturalności koryta przez urządzenie tarlisk ryb łososiowatych. Taką inicjatywę zrealizowali w dniu 21.10.2018r. Miłośnicy Regi wspierani finansowano przez Federacje Zielonych Gaja ze Szczecina. Do rzeki koło miejscowości Sława trafiło ok. 40 ton żwiru o odpowiedniej granulacji oraz kamienie i głazy. Urządzone w ten sposób tarliska wywołały zmienność przepływów oraz głębokości w korycie rzeki Regi. Poprawa stanu środowiska powinna pozytywnie wpłynąć na rybostan rzeki, bez którego naturalny rozród nie mógł mieć miejsca, gdyż brak w tych lokalizacjach miejsc o dnie żwirowym.

Tekst :Avante

You may also like