Urządzenie tarlisk dla ryb –odcinkowa renaturyzacja koryta rzeki Gardominki

by Rafał Lenarczyk

Ewolucja działań i poglądów dotyczących podejścia do środowiska naturalnego ulega na przestrzeni lat znacznym przemianom. W wyniku działań człowieka polegających na przekształceniu koryt cieków naturalnych w koryta przypominające sztuczne kanały ryby łososiowate utraciły swoje tarliska oraz w dużej mierze siedliska, które utrzymałyby ich dobrostan. Niezbędnym działaniem mającym na celu poprawę tego stanu jest między innymi częściowe przywrócenie naturalności koryta przez urządzenie tarlisk ryb łososiowatych. Taką inicjatywę zrealizowali w miesiącu maju br. Miłośnicy Regi po wcześniejszych uzgodnieniach z Wodami Polskimi Zarządem Zlewni w Gryficach. W urządzeniu tarlisk wparła nas sprzętowo Spółka Bertram z Trzygłowa. Do rzeki Gardominki lewobrzeżnego dopływu rzeki Regi koło miejscowości Trzygłów trafiło ok. 20 ton żwiru o odpowiedniej granulacji. Urządzone w ten sposób tarliska wywołały zmienność przepływów oraz głębokości w korycie rzeki Gardominki. Poprawa stanu środowiska powinna pozytywnie wpłynąć na rybostan rzeki. Naturalny rozród ryb był znacznie ograniczony ze względu na nieliczne miejsca o żwirowym dnie.

Utworzona w ten sposób w korycie rzeki zmienna sekwencje bystrze – ploso zdecydowanie poprawiła stan siedliska. Bardzo szybko po urządzeniu bystrzy żwirowych skorzystały z nich minogi strumieniowe, które przystąpiły tam do tarła.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=d1MZv21Zh7Q[/embedyt]

W niedalekiej przyszłości podjęte zostaną działania uzupełniające polegające na umieszczeniu w korycie rzeki kamieni polnych, których rolę będzie wytworzenie dodatkowych niszy ekologicznych dla narybku.

Dziękujemy Wszystkim za wsparcie działań na rzecz poprawy stanu środowiska Dorzecza Regi.

You may also like