Sprzątanie rzeki Regi 2019

Walne zebranie sprawozdawcze TMRR
2019-05-15
Urządzenie tarlisk dla ryb –odcinkowa renaturyzacja koryta rzeki Gardominki
2019-06-22

Sprzątanie rzeki Regi 2019

W dniu 18.05.2019r. członkowie stowarzyszenia podjęli akcje sprzątania brzegów rzeki Regi. Uprzątnięto odcinek rzeki w pobliżu ujścia rzeki Lubieszowej do Regi oraz okolice kładki przez Regę w miejscowości Skalin. Odpady spływające z obszarów miejskich są wynoszone przez wody powodziowe z koryta rzeki na tereny zalewowe i tam zostają… Skala zaśmiecenia brzegów była tak duża, że udało się w krótkim czasie zebrać ok. 3-4m3 odpadów. Zbierano je selektywnie dzieląc na tworzywa sztuczne, szkło oraz pozostałe odpady. Największym zaskoczeniem było znalezienie kompletnego telewizora przy brzegu rzeki… Coroczne akcje sprzątania rzeki realizowane przez stowarzyszenie mają poza aspektem ekologiczno-edukacyjnym wskazać duży problem jakim jest zanieczyszczenie odpadami akwenów wodnych w naszym regionie. Zabierajmy swoje odpady ze sobą i wrzucajmy do kosza – rzeka to nie śmietnik! Dziękujemy Wszystkim za udział w akcji.