Ciągłe patrole w Dorzeczu realizowane przez TMRR oraz ich nieprzewidywalność czasowa jak i miejscowa, utrudnia kłusownikom działania. Poniżej przedstawiamy znalezione w terenie narzędzia kłusownicze, którymi są pozyskiwane ryby. Nabicie ryby na taki hak jest jednoznaczne z jej śmiercią. Najczęściej po używaniu takich narzędzi na brzugu można znaleźć rozsypaną ikrę ryb oraz wnętrzności.

 

[su_custom_gallery source=”media: 1121,1122″ limit=”100″ link=”lightbox” target=”blank” width=”300″ height=”200″ title=”never”]

Kupując ryby od kłusowników stajesz się paserem i przyczyniasz się do obecności barbarzyńców z takimi narzędziami nad wodą. Jakość ryb które kupujesz również nie gwarantuje wyjścia z jej konsumpcji bez szwanku… ślady pleśniawki są przez kłusowników usuwane, a ryby sprzedawane jako zdrowe.

[su_custom_gallery source=”media: 1123,1124″ limit=”100″ link=”lightbox” target=”blank” width=”300″ height=”200″ title=”never”]

Chora ryba – łatwy łup – szybka gotówka.

Smacznego.

Opublikował: Patrol TMRR

You may also like

Leave a Comment