Rezerwat Przyrody – Rzeka Rekowa

by Rafał Lenarczyk

Rekowa 19012016 34

 

W połowie października 2015 roku Zarząd TMRR podjął decyzje o interwencji w sprawie Rezerwatu Przyrody “Rzeka Rekowa”, który został utworzony 31 marca 2010.

[su_custom_gallery source=”media: 1607,1606″ limit=”100″ link=”lightbox” target=”blank” width=”300″ height=”200″ title=”never”]

Powołanie tej formy ochrony przyrody doliny Rekowej miało ze strony TMRR bardzo pozytywny odbiór.    Minęło pięć lat od jego utworzenia i z przykrością informujemy, że osiągnięto efekt odmienny od zamierzonego. Aktualnie znaczna część doliny objęta ochroną uległa przekształceniu z bystrego cieku z gatunkami charakterystycznymi dla tego siedliska w dwa zbiorniki zaporowe przypominające stawy leśne, z długimi leniwymi cofkami. Przyczynił się do tego występujący na terenie rezerwatu bóbr europejski, który zbudował tamy na pozostałościach niemieckich obiektów  hydrotechnicznych. Pierwsza tama znajduje się z biegiem rzeki ok. 250m poniżej trasy ”koszalińskiej” druga ok. 50m powyżej. W sytuacji tej ciek jest niedrożny dla migracji ryb, miejsca tarliskowe znalazły się w obrębach zbiorników oraz ich cofek…

[su_custom_gallery source=”media: 1608″ limit=”100″ link=”lightbox” target=”blank” width=”300″ height=”200″ title=”never”]

Zarządzenie RDOŚ z 31 marca 2010 określa cel ochrony:

„§ 3. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie czystej wartkiej rzeki Rekowa z rzadką roślinnością, w tym krasnorostem Hildenbrandtia rivularis oraz zachowanie i utrzymanie przyległych olszowo-jesionowych lasów łęgowych, grądów grabowych na zboczach i roślinności źródliskowej.”

Towarzystwo zwróciło się do RDOŚ i ZZMiUW z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przywrócenie warunków wodnych panujących w rezerwacie jakie istniały zaraz po jego utworzeniu, kiedy była to faktycznie czysta wartka rzeka niosąca swoje wody po bystrzach żwirowo – kamiennych. Zadeklarowaliśmy również pomoc w utrzymaniu przywróconego stanu rzeki Rekowej przez monitoring lokalizacji tam bobrowych, o których możemy informować służby, które posiadają wykonawcę, który na zlecenie usuwa tamy bobrowe. W końcu rzeka Rekowa jest bardzo cennym potencjalnym tarliskiem troci wędrownej i łososia. Stanie się ona dostępna dla tych organizmów po wybudowaniu przepławki na zbiorniku rejowickim w ramach projektu Life+.

 

Poniżej zdjęcia z października 2015 i stycznia 2016 r przy czym opony samochodowe są jednym z nielicznych rzeczy które same się sieją :/

[su_custom_gallery source=”media: 1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711″ limit=”100″ link=”lightbox” target=”blank” width=”300″ height=”200″ title=”never”]

 

 

You may also like

Leave a Comment