Działając na rzecz i imieniu Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi zwaróciliśmy się z prośbą o interwencję w sprawie zrzucania ścieków do rzeki Regi w miejscowości Lisowo. W miejscowości tej panuje potforny fetor ze względu na wylewające się ze studzienki kanalizacyjnej ścieki spływające grawitacyjnie na łąkę i dalej niewielkim strumykiem do rzeki Regi. Na trasie spływu ścieków obumarły drzewa gat. jesion wyniosły, pozostała roślinność taka jak pokrzywy czy lepiężnik osiągneły niespotykane w naszych warunkach rozmiary. Bezpośrednio w miejscach zalegania ścieków roślinność obumiera.

 

[su_custom_gallery source=”media: 1867,1868″ limit=”100″ link=”lightbox” target=”blank” width=”300″ height=”200″ title=”never”]

Ścieki nie trafiają na oczyszczalnie tylko bezpośrednio do Obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi. Sytuacja w miejscowości Lisowo jest dla nas niepojęta, wręcz nieprawdopodobna w dzisiejszych czasach kiedy wydaje się, że standardy ochrony środowiska, są na przyzwoitym poziomie. Pismo skierowaliśmy zarówno do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jak i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ponieważ wg. naszej oceny mogła wystąpić mierzalna szkoda w środowisku na skutek długotrwałego spływu nieczystości ciekłych.

 

[su_custom_gallery source=”media: 1870,1871″ limit=”100″ link=”lightbox” target=”blank” width=”300″ height=”200″ title=”never”]

 

Liczymy na to, że poza wyjaśnieniami Urzędu Miejskiego w Płotach ważnym głosem w sprawie będą relace umęczonych fetorem mieszkańców Lisowa, którzy zostali z tym problem pozostawieni sami sobie.

Patrol TMRR

 

®© Avante 2016

You may also like

Leave a Comment