Lisowo – po awarii kanalizacji

2s

Niespełna miesiąc po naszej interwencji możemy przekazać pozytywną informację z miejscowości Lisowo. Ścieki już nie wylewają się ze studzienki, a mieszkańcy odetchnęli z ulgą… czystym powietrzem. Naprawę awarii kanalizacji zawdzięczamy Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach. W rozmowie telefonicznej z Dyrektorem ZGKiM Panem Stanisławem Wojsznisem zostaliśmy poinformowani, że przyczyną niedrożności był kawałek betonu zalegający w rurze kanalizacyjnej. Odtykanie zatoru przy pomocy samochodu typu WUKO dawało krótkotrwały efekt ponieważ przyczyna jego powstawania wciąż tkwiła w rurze. Dopiero zamówienie specjalistycznego samochodu ze ciśnieniowym osprzętem do rozbijania betonu dało pełny efekt udrożnienia bez konieczności realizacji wykopów ziemnych. Dziękujemy za sprawną i szybką interwencje.
1s 2s 3s 4s

Stan gospodarki wodno-ściekowej w Dorzeczu Regi ma kolosalny wpływ na ten cenny ekosystem jak i morze Bałtyckie, którego stan sukcesywnie się pogarsza ( zakwity wody – sinice, bakterie E.coli, pustynie beztlenowe ) ze względu na dopływające zanieczyszczenia z rzek zlewni Bałtyku. W końcu mieszkańcy Lisowa jadąc nad morze nie muszą się obawiać, że ich nieczystości już tam pływają. Miło będzie również popatrzeć jak siły natury radzą sobie z neutralizacją zanieczyszczeń w bezpośrednim sąsiedztwie studzienki kanaliacyjnej.

 

 

 

You may also like

Leave a Comment