Odcinkowa renaturyzacja koryta rzeki Gardominki

IX już spotkania nad Woświnem
2017-05-16
Dorzecze Regi – siedliska przyrodnicze 3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników”.
2017-06-18

Odcinkowa renaturyzacja koryta rzeki Gardominki

W maju br. w ramach inicjatywy Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi wspierającej projekt Life+ zostało zrealizowane zadanie mające na celu zwieszenie bioróżnorodności koryta rzeki Gardominki. Działanie polegało na umiejętnym ułożeniu

w korycie rzeki kamieni polnych, które jako nowy element w korycie będą zaburzały przepływ wody.

Docelowo spowodują one urozmaicenie struktury dna rzeki. Powstałe naprzemiennie zagłębienia – wypłycanie (naturalna sekwencja w rzekach nieuregulowanych tj. bystrze – ploso) będą nowymi niszami ekologicznymi dla organizmów wodnych. Urozmaicenie dna cieku jest jednym z elementów renaturyzacji rzek. Są to działania naprawcze – przywracające funkcje biologiczne w ciekach zniszczonych przez człowieka w ramach wcześniejszych regulacji wód.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla Firmy Bertram z Trzygłowa za nieodpłatne dostarczenie nad rzekę kamieni jak i pomoc sprzętową w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Prace zostały uzgodnione z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Wpisują się one w cele ProjektuBudowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” realizowanego przez ZZMIUW i RDOŚ w Szczecinie.