Zniszczenie siedliska gatunków chronionych wraz z częścią ich populacji na rzece Gardomince

Koparka przy pracy - brak osób wybierających gatunki chronione.

Koparka przy pracy – brak osób wybierających gatunki chronione.

Trwające aktualnie prace konserwacyjne na rzece Gardomince spowodowały najprawdopodobniej szkodę w środowisku. Bark realizacji zaleceń nadzoru przyrodniczego spowodował, że firma wykonująca odmulanie dna doprowadziła do uśmiercenia będących pod ochroną gatunkową:

- larwy minoga strumieniowego (Lampetra planeri)

– larwy minoga strumieniowego (Lampetra planeri)

- minogi rzeczne (Lampetra fluviatilis)

– minogi rzeczne (Lampetra fluviatilis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ślizy pospolity (Barbatula barbatula)

– ślizy pospolity (Barbatula barbatula)

oraz najprawdopodobniej - skójki gruboskorupowej (Unio crassus)

oraz najprawdopodobniej – skójki gruboskorupowej (Unio crassus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok żywego namułu w którym ginęły organizmy wodne, stanowiące bazę pokarmową rzeki jest widokiem smutnym.  Podjęta interwencja spowodowała,  że wykonawca zaczął wyrzucać gatunki chronione z namułu z powrotem do rzeki. Wg. naszej opinii część „uratowanych” organizmów i tak zakończy swój żywot.  Niepojęte pozostaje jak ZZMiUW w Szczecinie realizując projekt Life+ mający na celu zwiększenie bioróżnorodności przyrodniczej Dorzecza Regi realizuje równolegle ingerencje niszczycielskie dla środowiska wodnego. Rzeka Gardominka ma zostać użytkiem ekologicznym w ramach tegoż projektu. Jak widać trzeba było ten użytek odpowiednio przygotować do tej jakże reprezentacyjnej funkcji…  Sprawę zgłoszono do RDOŚ w Szczecinie, który postanowieniem wszczął postępowanie szkodowe.

Kierunek jak najszybszego oprowadzania wód z Dorzecza Regi postępuje wbrew zasadom utrzymywania oraz zwiększania naturalnej retencji. Efekty tego widać z roku na rok gołym okiem. Wody w Redze i jej dopływach jest coraz mniej, a region pustynnieje…

[su_custom_gallery source=”media: 1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429″ limit=”100″ link=”lightbox” target=”blank” width=”300″ height=”200″ title=”never”]

Autor: Patrol TMRR

 

You may also like

Leave a Comment