Rzeka Garodminka – 4 bystrza

by Rafał Lenarczyk

fot7

 

W dniu 30 stycznia przystąpiono do finalnych prac kompensacyjnych na rzece Gardomince, które polegały na wykonaniu czterech bystrzy kamienno – żwirowych. Do tego celu użyto ok  40 ton żwiru oraz kilka ton kamieni polnych. Członkowie TMRR wraz z wykonawcą rozpoczęli prace ok. godz. 8 rano. Pełen zaplanowany zakres prac zrealizowano do godziny 15tej tego samego dnia. Bystrza przy mostach wyraźnie zaburzyły przepływ wody w rzece. Ciekawym przykładem było usypanie dwóch bystrzy na stosunkowo w wolno płynącym odcinku rzeki. Efekt był szybki i powinien dać do myślenia… Na odcinku ok 10-15m między bystrzami była warstwa osadów organicznych na dnie rzędu 20-30cm. Po około godzinie czasu od ich usypania okazało się, że mułu już praktycznie tam nie ma, a przepływ rzeki przypomina bardziej Lubieszowska Strugę niż dotychczasowy kanał. Dla nas jest to argument jednoznaczny – liniowe odmulanie jest szkodliwe,  nic nie daje. Mało tego powoduje konieczność odmulania rzeki rokrocznie, a co za tym idzie utratę bioróżnorodności na poziomie ekosystemowym jak i gatunkowym. Mamy ogromną nadzieje, że planowane przez oddziały terenowe ZZMIUW konserwacje cieków naturalnych w rok 2016 będą  planowane w sposób zapewniający osiągnięcie dobrego ekologicznego stanu wód. Zakładamy płynne przejście z konserwacji w renaturyzację dopływów Regi przez odtwarzanie chociażby naturalnych sekwencji bystrze – ploso. Wykonanie przy pracach konserwacyjnych na Gardomince kilkudziesięciu deflektorów również dało wyraźny efekt urozmaicenia przepływu, stwarzając tym samym kryjówki dla ryb i ich pokarmu. Efekt oceniany okiem twórców jest zadowalający. Czekamy na ukończenie budowy przepławki na zbiorniku Rejowickim wtedy zobaczymy czy trociom wędrownym te miejsca również się spodobają…

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym dzięki którym udało się to przedsięwzięcie doprowadzić do szczęśliwego zakończenia.

 

 

[su_custom_gallery source=”media: 1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722″ limit=”100″ link=”lightbox” target=”blank” width=”300″ height=”200″ title=”never”]

You may also like

Leave a Comment