a

 

Materiał prasowy z konferencji dot. ochrony dzikiego tarła ryb łososiowatych

Szczecin 31.08.2016 r.

 

Federacja Zielonych GAJA prowadzi obecnie projekt pt.: Wzmocnienie ochrony dzikiego tarła łososia i troci wędrownej w północno zachodniej Polsce”, mający na celu ograniczenie kłusownictwa ryb w obszarze dorzecza Iny, Gowienicy, Regi, Parsęty i Wieprzy – najcenniejszych obszarów pod względem występowania i rozmnażania się ryb łososiowatych, wciąż zagrożonych wyginięciem.

Sponsorem projektu jest Baltic Sea Conservation Foundation z Niemiec (www.baltcf.de).

[su_carousel source=”media: 1913,1912,1911,1910,1909,1908,1907″ link=”lightbox” target=”blank” title=”no”]

 

Poza głównym celem projektu, jakim jest zniechęcenie potencjalnych kłusowników przed popełnieniem przestępstwa, jak również skuteczne zatrzymanie kłusowników na gorącym uczynku i przekazanie w ręce organom ścigania, w ramach przedsięwzięcia przewidziano szereg działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, wzmocnienie podejmowanych działań społecznych w obszarze ochrony ryb wędrownych, jak również promocję społecznych działań lokalnych organizacji prowadzących aktywną ochronę ekosystemu wód płynących.

 

Działania przewidziane w ramach projektu:

– doposażenie sprzętowe organizacji społecznych zajmujących się ochroną tarła dzikiego łososia i troci wędrownej a także ochroną ekosystemu wód płynących w rejonie północno zachodniej Polski

(dotychczas przekazane doposażenie: wysokiej jakości umundurowanie z kamuflażem, nieprzemakalne obuwie, bielizna termoaktywna, rękawice, skarpety, czapki, kamizelki taktyczne, lornetki, latarki, kamery termowizyjne, fotopułapki, radiotelefony)

– wycieczki terenowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych

– dystrybucja materiałów edukacyjnych (ulotki, plakaty, broszury)

– szkolenia dla Społecznych Strażników Rybackich

– warsztaty wzmacniające kooperację pomiędzy Społecznymi Strażnikami Rybackimi a funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Rybackiej

Partnerzy projektu

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy

Towarzystwo Miłosników Rzeki Regi

Towarzystwo Miłosników Parsety

Towarzystwo Miłośników Rzeki Wieprzy

Stowarzyszenie OSA

Społeczna Straż Rybacka Kołobrzeg

 

Okres realizacji projektu

3.01.2016 – 31.12.2018

 

Kontakt z koordynatorem projektu

Radosław Brzeziński, 91 489 42 33, radekb@gajanet.pl

 

***************************************************************************************

Ryby wędrowne w polskich rzekach

Łosoś atlantycki i troć wędrowna to jedne z najcenniejszych ryb, zarówno pod względem przyrodniczym
jak i ekonomicznym. Te niezwykłe ryby znaczną część życia spędzają w morzach, jednak rozradzają się
i dojrzewają w rzekach. Niestety w połowie lat 80. ubiegłego wieku, gatunek łososia całkowicie zniknął
z polskich rzek. W 1995 roku rozpoczęto program restytucji łososia.

Pomimo sukcesu, łosoś w Polsce wciąż uważany jest jako gatunek zagrożony wyginięciem.
Wpływa na to głównie negatywna działalność człowieka: przegradzanie poprzeczne rzek, zanieczyszczanie wód płynących, zamulanie tarlisk, niewłaściwa melioracja odcinków rzecznych, przeławianie zasobów,
a także kłusownictwo. Kłusownictwo sprawia, że szanse na skuteczne wzmocnienie kondycji i wzrost populacji dzikich ryb wędrownych są wciąż małe.

Gatunek łososia atlantyckiego, został umieszczony w II załączniku  Dyrektywy Siedliskowej UE oraz wpisany
do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt,  jako gatunek zagrożony wyginięciem. Oznacza to, że Polska
jest zobowiązana do szczególnej ochrony tego gatunku.

Okres rozrodczy łososia i troci przypada na jesień i zimę. Zakaz połowu ryb wędrownych na Morzu Bałtyckim obowiązuje rybaków od 15 września do 15 listopada, a wędkarzy na rzekach od 1 października do 31 grudnia.
Problem kłusownictwa

Niestety, pomimo pozytywnych przemian i licznych sukcesów w walce z kłusownictwem ryb, ten nielegalny proceder wciąż trwa. Dzieje się tak ponieważ dla pewnych grup osób, ta zorganizowana działalność stała się opłacalnym zajęciem. Kłusownicy stają się najbardziej aktywni jesienią i zimą, w trakcie okresu tarłowego ryb wędrownych. Łososie i trocie podczas długiej i wyczerpującej wędrówki w górę macierzystych nurtów,
stają się łatwym łupem kłusowników, którzy do ich schwytania wykorzystują m.in. agregaty prądotwórcze
i siatki, a na płytkich wodach ościenie i widły.

Kłusownictwo to nieuczciwy zysk kosztem przyrody i innych ludzi. To bezpowrotne niszczenie cennego środowiska naturalnego, które może skutkować całkowitym wyginięciem rzadkich i cennych gatunków ryb.
W Polsce coraz głośniej mówi się o skali tego problemu. Poszerza się zakres wiedzy społeczności lokalnych
nt. negatywnego wpływu kłusownictwa na przyrodę. Wzmacniane są działania antykłusownicze. Czynna ochronę ryb wędrownych i ich tarlisk jest coraz skuteczniejsza.

Warto zauważyć, że na podstawie Art. 27c. Ustawy o Rybołówstwie (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91 z późn. zm.) złapani sprawcy kłusownictwa podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
do lat 2. Kary grzywny mogą sięgać od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

 

Społeczni Strażnicy Rybaccy

Walcząc z problemem kłusownictwa, Społeczni Strażnicy Rybaccy stali się niezwykle ważnym elementem czynnej ochrony ryb i rzek. Każdego roku strażnicy są coraz lepiej wyposażeni – posiadają oni mundury
z kamuflażem, noktowizory, fotopułapki, szperacze, lornetki, radiotelefony, pontony oraz pozostały sprzęt wysokiej klasy, przydatny podczas patroli antykłusowniczych, prowadzonych w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Szeregi SSR zasilają głównie wędkarze i społecznicy, których motywacją do działania jest szczególna chęć ochrony ryb i wód. Strażnicy przeprowadzają liczne patrole w dorzeczach rzek, szybko i skutecznie reagując
na przejawy kłusownictwa i dewastacji ekosystemu.

Intensywne działania patrolowe podejmowane są zarówno w dzień jak i w nocy, zwłaszcza w okresie jesieni
i zimy. Strażnicy współpracują ze Strażą Graniczną, Policją i Państwową Strażą Rybacką. Faktem jest,
że skuteczność Społecznych Strażników Rybackichw w zapobieganiu nielegalnym połowom oraz liczba schwytanych kłusowników jest coraz większa.

Strażnikiem SSR może zostać każdy kto dysponuje wolnym czasem oraz komu zależy na ochronie ryb
i środowiska wodnego. Po więcej informacji dot. działań społecznych strażniczych,  zapraszamy
do poszczególnych Towarzystw przyjaciół i miłośników rzek, działająch na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

b

 

c

You may also like

Leave a Comment