W sierpniu tego roku odbyła się konserwacja rzeki Lubieszowskiej Strugi zrealizowana przez ZZMIUW w Szczecinie. Wszelkie prace odbywały się ręcznie i polegały na hakowaniu roślin korzeniących się w dnie do 50% szerokości koryta rzeki, wykoszenie jednostronne porostów ze skarpy z pozostawieniem drzew i krzewów oraz przecięcie szczelnych zatorów z pozostawieniem tzw. deflektorów nurtu.

 

Koryto rzeki Lubieszowskiej przed konserwacją.

Efektem realizacji tego zakresu prac było przywrócenie dynamicznego przepływu wody w rzece, który ze względu na usunięcie tylko 50% roślin z koryta nie pozbawił rzeki całkowicie tzw. retencji korytowej.

Koryto rzeki Lubieszowskiej po konserwacji.

Na koniec w wytypowane miejsca przywieziono kamień polny o różnych rozmiarach. Wykorzystanie kamieni było dopełnieniem starań przywrócenia miejsc tarłowych ryb łososiowatych na tym odcinku. Umiejętne ułożenie kamieni polnych ma zapewnić intensywny przepływ skierowany na miejsca z dnem żwirowym. Działanie to zrealizowane przez TMRR spowodowało powstanie 9 “bystrzy” które nieznacznie zwiększyły retencje korytową przez wytworzenie naturalnej sekwencji bystrze – ploso.

Przywiezione kamienie polne we wskazane lokalizacje.

Przykładowe miejsca ułożenia kamieni polnych intensyfikujących przepływ wody na dno żwirowe.

Z niecierpliwością oczekujemy odpadów deszczu i przyboru wody w rzece, która w sposób naturalny wypłucze drobne frakcje organiczne oraz piasek z substratu tarłowego. Liczymy na to, że nasze starania zaowocują tarłem troci wędrownej w tych lokalizacjach. Kolejna fotorelacja z tego odcinka rzeki jeszcze w tym roku.

You may also like

Leave a Comment